Phan Thị Hoài MyPhan Thị Hoài My

Phan Thị Hoài My

Kinh nghiệm: 1 tháng dạy Trung cấp
Kỹ năng truyền đạt và hiểu tâm lý Trẻ em. Vui vẻ, thân thiện , hòa đồng.
Yêu thích trẻ em 


General information
Age 21
Nationality Việt Nam
Years of experience 1
Qualifications and experience

Cử nhân Ngoại Ngữ- Chuyên ngành Tiếng Anh