News

Workshop: "Modern educational methods" - Dr. Natalie Pham

Nhằm giới thiệu những “Phương pháp giáo dục hiện đại” trên thế giới - ICLC tổ chức buổi tập huấn với sự chia sẻ của Tiến sĩ Natalie Phạm - một trong những người tiên phong đưa phương pháp hiện đại đến với giáo viên ở các nước phát triển, đặc biệt ở Việt Nam.

Dạy học là một nghệ thuật, ở đó thầy cô cần có sự đầu tư & rèn luyện để có một trí tuệ sáng suốt và tâm hồn phong phú. Ngoài giảng dạy, giáo viên phải sắp xếp, tổ chức và quản lý lớp học sao cho sinh viên có thể phát triển độc lập đồng thời đạt hiệu quả cao.

Nội dung buổi hội thảo gồm 3 phần:

Quản lý lớp học:

                Làm sao quản lý lớp học thành công.

                Phương pháp để giúp sinh viên hiểu các quy trình và thực hiện một cách  tích cực các quy ước của lớp học, tạo thói quen kỷ luật giúp sinh viên phát  triển và thành đạt.

                Phương pháp tạo ra môi trường học tập an toàn, công bằng giúp sinh viên độc lập, hiệu quả.

Thang tư duy của Bloom:

                Ý nghĩa của thang tư duy Bloom.

                Áp dụng thang tư duy Bloom bao gồm 6 bậc: Nhớ, Hiểu, Áp dụng, Phân  tích, Sáng tạo như thế nào để hiệu quả.

                Áp dụng thang tư duy Bloom để tạo ra mục tiêu bài học, thiết kế câu hỏi ở  bậc tư duy cao hơn và tạo ra bài giảng, bài tập có chiều sâu hơn như thế nào.

Thuyết đa trí tuệ:

                Thuyết đa trí tuệ là gì?

                Xác định áp dụng đối với người học ra sao.

                Lợi ích của Thuyết đa trí tuệ.

Nội dung sẽ được trình bày bằng tiếng Anh (có phiên dịch).

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng.

19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp Hồ Chí Minh.

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 27/05/2016.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết và đăng kí tham dự tại: www.i-clc.edu.vn

Trung tâm Anh ngữ ECLASS

Địa chỉ: 438 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 TP HCM

Điện thoại: 08 9919 6162 | Email: [email protected]