Cách tham gia

Bạn có thể lựa chọn giáo viên chất lượng và đặt các buổi học riêng. Bạn quyết định khi nào học và học bao nhiêu.

 

Cách tham gia

____

Website eClass cung cấp cho học viên một công cụ tiện lợi để tìm kiếm giáo viên và đăng ký lịch học trực tuyến với các giáo viên của chúng tôi.

Quy trình để học viên sử dụng dịch vụ của eClass:

  • Học viên đăng ký tài khoản học viên trên eClass.
  • Học viên đăng nhập vào tài khoản, chọn mua gói học phí phù hợp và tiến hành thanh toán.
  • Học viên tìm kiếm và lựa chọn giáo viên, khóa học thích hợp với nhu cầu của học viên. Học viên đăng ký lịch học với giáo viên vào thời gian lịch giáo viên còn trống. Một buổi học có thể được đặt lịch, nếu số dư tài khoản bằng hoặc cao hơn giá của buổi học. Giáo viên sẽ xác nhận buổi học (học viên sẽ nhận được thông báo qua email).
  • Đến giờ học đặt lịch, học viên sẽ học với giáo viên qua phần mềm của bên thứ ba (Google meet, Zoom, Skype)

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sau khi kết thúc mỗi buổi học, học viên có thể gửi phản hồi về buổi học. Phản hồi này đội ngũ quản lý của eClass và giáo viên sẽ có thể xem được.

Ngoài ra, nếu có vấn đề xảy ra từ phía giáo viên dẫn đến việc không thể hoàn thành buổi học đã được xác nhận lịch trước đó, học viên có thể sử dụng chức năng Report issue (Báo cáo sự cố) trong vòng 24h sau khi kết thúc giờ học để báo chúng tôi biết và hỗ trợ kịp thời.

Xem hướng dẫn cho học viên tại https://eclass.edu.vn/vn/student_guide

Giáo viên chất lượng

Đăng ký tài khoản miễn phí

Học trực tuyến qua Skype

Bắt đầu nào!