Dương Việt HoàngDương Việt Hoàng

Dương Việt Hoàng

Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học, có kiến thức vững chắc và bài bản về tâm sinh lý lứa tuổi.

Đã và đang là giáo viên giảng dạy trực tiếp tại các trường tiểu học. Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, hướng dẫn học sinh. Có kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông mới để có thể hỗ trợ các bạn học sinh ở mọi khối lớp.

Yêu thích việc giảng dạy, tương tác và chia sẻ và hỗ trợ các bạn nhỏ vượt qua khó khăn trong học tập cũng như những vấn đề khác.


General information
Age 24
Nationality Việt Nam
Years of experience 1
Qualifications and experience

Cử nhân Tâm lý học.

Các khóa học ngắn hạn về sư phạm.